Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2016

2016 évi Képviselő-testületi ülések és krónikák  
  
2016 január 28. Képviselő-testületi ülés  0. napirend  Napirend előtti felszólalások
   1. napirend Vadaspark jövőbeni hasznosítása
   2. napirend Gazdálkodás stratégiai döntései
   3. napirend Abony Város Önkormányzat vagyongazdálkodása
   4. napirend Abonyi Lajos MHKMK közalkalmazotti létszámbővítése
   5. napirend ABOKOM hulladékgazdálkodás kötelezettségvállalás
   6. napirend KPR-606 Ford Transit bérleti díjának meghatározása
   7. napirend 2015. évi költségvetésben nem szereplő előirányzatok  elszámolása
   8. napirend Könyvvizsgáló kiválasztása
   9. napirend Talajterhelési díj 24/2015.(XI.27) rendelet módosítása
 10. napirend Települési támogatás megállapítása, kifizetése ellenőrzése 7/2015.(II.27)
 11. napirend Önkormányzati lakások bérlete elidegenítése 17/2007.(IV.26)
 12. napirend Fizető parkolási rendszerről szóló rendelet megalkotása
 13. napirend Gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltásáról
 14. napirend Kiüntetések alapítása, adományozása 6/2015.(II.27) rendelet módosítása
 15. napirend Ünnepi Képviselő-testületi ülés helyszínének megnevezése
 16. napirend Abony 3 és 6 hrsz ingatlanok társasház alapítása, működése, véleményezés
 17. napirend Abony VÖ és Abony Roma NÖ közötti együttműködés felülvizsgálata
 18. napirend Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás csatlakozás megállapodás módosítása
 19. napirend  Gyermekétkeztetés - INNOVEN Kft. vállalkozási szerződés módosítása
 20. napirend 2016 évi Városi Eseménynaptár és Városi Rendezvényterv jóváhagyása
 21. napirend Abony 71 hrsz. ingatlan értékesítési pályázat eredményhirdetése
 22. napirend Megüresedett önkormányzati bérlakás nem szoc. alapon történő bérbeadása
 23. napirend Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 24. napirend Bizottságok 2016. évi ellenőrzési program-tervezetének jóváhagyása
 25. napirend Kálvin utca 8. szám alatti ingatlanon (hrsz.3305) kabinsor bontása
 26. napirend Polgármester 2016 évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
 27. napirend 2016 évi nyilvánosság biztosítása
 28. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   
 2016 Február 02. Abonyi Krónika Krónika 02.02
 
2016 február 11. Képviselő-testületi ülés  1. napirend Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzésen
   2. napirend 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása
   3. napirend Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft 2015. évben végzett tevékenységéről
   4. napirend Abonyi Városfejlesztő Kft. 2016 évi üzleti tervének elfogadása
   5. napirend Abokom Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
   6. napirend Beszámoló a Salgóbányai tábor 2015 évi működéséről
   7. napirend Abokom Nonprofit Kft. keretszerződésének felülvizsgálata
   8. napirend Beszámoló az Abonyi Termálfürdő állapotáról és 2015. évi működéséről
   9. napirend Abony Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
 10. napirend Tájékoztató az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról
 11. napirend Herendi porcelán kiállítással kapcsolatos letéti szerződés jóváhagyása
 12. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
 
2016 május 26. Képviselő-testületi ülés  0. napirend Napirend előtti felszólalások
   1. napirend Beszámoló az Abonyi Rendőrőrs Abony 2015. évi közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről szóló értékelő jelentéséről és az Abony Városi Polgárőrség 2015. évi munkájáról
   2. napirend Tájékoztató a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
   3. napirend Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2015. évi maradvány jóváhagyásáról
   4. napirend Abonyi Városfejlesztő Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának ismertetése
   5. napirend Előterjesztés Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007 (IV.12.) önk. rendelet módosítására
   6. napirend Abokom Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának ismertetése
   7. napirend Az Abokom Nonprofit Kft. által készített tájékoztató a 2015. évi intézmény működtetés elfogadásáról
   8. napirend Előterjesztés az ABOKOM Nonprofit Kft. vagyoni és gazdálkodási helyzetének megoldására
   9. napirend ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetésére vonatkozó döntés meghozatala
 10. napirend Az Abokom Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
 11. napirend A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 12. napirend A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló 13/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítására
 13. napirend A 2015. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására
 14. napirend A 2016. évi közbeszerzési terv módosítására
 15. napirend 99/2016. (V. 12.) számú Képviselői-testületi határozat módosítása
 16. napirend A 40. számú főközlekedési út melletti autóbusz-megállókban utasvárók építésével és a Szolnoki úti temetőnél gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
 17. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
 18. napirend Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságban megüresedett nem önkormányzati képviselői bizottsági hely betöltése
 
2016 június 30. Képviselő-testületi ülés  0. napirend Napirend előtti felszólalások
   1. napirend Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. június 01. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időszak tevékenységéről
   2. napirend Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2016. II. negyedévben végzett tevékenységére
   3. napirend KEHOP-5.2.9 azonosító számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhíváson való részvétel érdekében döntések meghozatalára
   4. napirend Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és MKH augusztus 6-i rendezvényével kapcsolatos kérelméről
   5. napirend Abony Város hatályos Településrendezési eszközei - egyszerűsített eljárásban történő - módosítása és háromoldalú településrendezési tervezési szerződés megkötése
   6. napirend Részvétel csoportos villamos energia közbeszerzésen
   7. napirend Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.01.) számú rendeletének módosítása
   8. napirend A gazdálkodást érintő stratégiai döntések végrehajtása
   9. napirend A fizető parkolási rendszer bevezetéséhez szükséges döntések meghozatalára
 10. napirend A fizető parkolási rendszerről szóló rendelet megalkotására
 11. napirend Antennatorony elhelyezésére beérkezett kérelem elbírálására
 12. napirend Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 13. napirend Abony Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 41/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása
 14. napirend Tájékoztató az elnyert, és folyamatban lévő pályázatok alakulásáról
 15. napirend A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázat megvalósításához kivitelező cég megbízása
 16. napirend „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt megindítására
 17. napirend Abony Város Önkormányzata központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása és bíráló bizottság megbízására
 18. napirend I. A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben kihasználatlan kapacitás átcsoportosítása tárgyában döntés meghozatalára és a II. Sanamed Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására
Oldal létrehozási idő: 0.9252 másodperc, 0.5927 lekérdezési idő.